vyhrajte-s-preventanem

jpg3encyklopedie-banner

banner-folgravid3

Tipy

Registrace uživatele - první krok (1/2)

preventan-mimiforum-banner

Email: *
Přezdívka: * (přezdívku již nelze měnit)
Heslo: *
Heslo znovu: *
* Povinné položky

Odesláním registračního formuláře souhlasíte s podmínkami používání. Vámi uvedený email nebude nikde zveřejňován, jediný veřejný údaj z Vašeho uživatelského účtu je Vaše přezdívka. O svá osobní data se u nás nemusíte bát, na ochranu osobních údajů našich uživatelů klademe ten největší důraz.


Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností SVUS Pharma a. s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 50002 Hradec Králové , IČO: 46504877 zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové pod B 649 (dále také „správce “) jako správcem osobních údajů pro účely užívání serveru mimiforum.cz, zejména účast v diskuzích a užívání dalších služeb.

Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména:
  • zvolená přezdívka
  • emailová adresa

Správce může osobní data předat ke zpracování zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů, v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR).

Beru na vědomí, že:

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů správce zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  • Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od DMC přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů

Informace o zpracování jsou zveřejněny na http://www.mimiforum.cz/ochrana-osobnich-udaju/ Ke svým údajům budu mít přístup na http://www.mimiforum.cz/uzivatel/, správce mohu kontaktovat i prostřednictvím emailu farmax@farmax.cz.Uděluji výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Správce má právo subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů. Tento souhlas není povinný pro užívání serveru mimiforum.cz

Mám kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud vznesu námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolám souhlas, nebudou již mé osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou případných telekomunikačních nákladů.


* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Opište text z obrázku: *