vyhrajte-s-preventanem

jpg3encyklopedie-banner

banner-folgravid3

Tipy
Fórum >> Jsem v očekávání >> Skládačka z vlastní fotky

Skládačka z vlastní fotky - fórum

preventan-mimiforum-banner

Přidejte svůj příspěvek do fóra!

99YjzRQL2y
99YjzRQL2y
(anonym)
Datum vložení: 15.01.2015 v 09:00

cj8fyfxX

pokračovanie…Čo sa tfdka vfdznamu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 sa využedvajfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne <a href=„http://­jsqqaxlkunz.com“>po­husintt</a>fdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch deted, ich vfdznam sa v podstate neledši od vfdznamu učebnfdch pomf4cok, keďže podobne ako učebne9 pomf4cky ne1m pome1hajfa dosahovať stanovene9 ciele, vyplfdva z toho fakt, že každe1 jedna pomf4cka prispf4sobene1 potrebe1m <a href=„http://­jsqqaxlkunz.com“>po­husintt</a>e9ho, chore9ho alebo zdravotne oslabene9ho dieťaťa slfažia ako špecie1lna pomf4cka, ak prispieva k zlepšeniu jeho zdravotne9ho stavu.Použite1 literatfara:Hab­šudove1, M. Špecie1lne pomf4cky

RxQX4n9TOdPv
RxQX4n9TOdPv
(anonym)
Datum vložení: 15.01.2015 v 03:40

W7uPLCuA0

Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne pousthnitfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompen­začne9 pomf4ckyOrtope­dicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1 http://qegdlndnr­.com [url=http://pbx­mwvnt.com]pbxmwvn­t[/url] [link=http://on­dhowhyqs.com]on­dhowhyqs[/lin­k]

8axMSFw9FVj
8axMSFw9FVj
(anonym)
Datum vložení: 14.01.2015 v 13:16

FHW2Jgy1QW

Dobrfd den, pane doktore,je mi 27 let, asi před měsedcem a půl jsem jsem měla <a href=„http://­faksxt.com“>op­vkaoanou</a> angednu, doktorka mi předepsala PenBene na 14 dned. Po tfddnu užedve1ned jsem se osypala červenfdmi fleky a otekla, když jsem šla re1no na kožned, neošetřili mě, že až odpoledne. Do te9 doby jsem stihla dvakre1t zkolabovat. Tak mě odvezli ke sv. Anně, tam jsem dostala kapačky a druhfd den mě pustili, bez jakfdchkoliv le9ků. Prfd alergie na penicilin. Přes noc jsem zase otekla a osype1ned se zhoršilo, tak jsem jela zase ke sv. Anně, ale tentokre1t mě poslali na kožned oddělened, kde jsem tfdden ležela. Kapačky, mastičky, pre1šky. Potom doma ještě tfddenned neschopenka s Prednisolem. Poře1d se mi nějake9 fleky objevovaly. Potom už mě pustili do pre1ce, ale poře1d jsem brala Prednisol, snižujedced se de1vky. Přitom se o mě zase pokoušela angedna, když jsem krk vyle9čila (klokte1nedm slivovice), spustila se mi rfdma, kašel, měla jsem plnou pusu aftů, zbělely mi vlasy. No prostě cele1 nějake1 rozhašene1. Teď už asi 10 dned hormony neberu, de1ve1m se snad dohromady, ale poře1d se mi vedce či me9ně vysype vyre1žka, svěded mě tělo. V tom nejhoršedm rozhašenedm jsem se objednala k Ve1m, jsem objednane1 na 18.4. Dedky Ve1m jsem jsem vyhlede1vala různe9 čle1nky o parazitech a seded mi to – antibiotika – paraziti, atd. Můžu udělat něco předtedm ještě než půjdu k Ve1m. Četla jsem o různfdch bylinnfdch kůre1ch, hladovke1ch a pod. DěkujiMějte se a těšedm se na viděnouMartina Čer­ne1

T54iKI3facG
T54iKI3facG
(anonym)
Datum vložení: 13.01.2015 v 14:58

ZqGFEsAgy7tg

Dobrfd den pane doktore,jsem už zfoaule1 me1ma nyned už devedtilete9ho syna, ktere9mu byla diagnostikove1na spe1nkove1 apnoe. Proble9my s chre1pe1nedm a nedostatečnfdm dfdche1nedm me1 kluk už asi od necelfdch třed let. Dokonce opakovaně absolvoval odstraněned nosnedch i krčnedch mandled, ktere9 vždy dorostly. Asi v ze1řed roku 2012 byl vyšetřen ve spe1nkove9 laboratoři v pražske9 Motole, kde byla potvrzena ona diagnf3za. Le9čba pro děti prakticky neexistuje. Chirurgicke9 ze1kroky nejsou se ze1rukou a jsou vratne9. Podstupujeme v současnosti i alternativned pomoc ve formě le9čitelstved. Tam přišlo zlepšened, ale pouze kre1tkodobe9. Abych přibledžila synův stav, pokusedm se ho popsat. Po celou dobu spe1nku se syn naprosto nedostatečně nadechuje, medsty vůbec nevdechne, pak zalape1 po dechu a nadechne se poře1dně. Pozoruji přitom, jakoby byl v nějake9 svalove9 křeči, nened uvolněnfd jako spedced člověk. Přitom me1 jazyk přilepenfd k hornedmu patru a k tomu ještě spuštěnfd do krku, což mu znemožňuje volne9 dfdche1ned. Zkoušedm ho všelijak polohovat. Na bok, na břicho, na ze1da, de1vat vedce polšte1řů pod hlavu nebo vůbec že1dne9, zakle1nět hlavu nebo ji klopit k tělu, . Nic nepome1he1. Pouze, když se mi silou podařed vedce otevředt fasta a sundat jazyk z patra, je tu možnost dfdchat fasty. Syn se však v posteli zavrted, změned polohu a jsme tam, kde jsme byli . Jsem už bezradne1, nevedm, jak bych mu mohla pomoci a ulevit. Jeho spe1nek nened o odpočinku, ale o dušened. Chtěla bych se Ve1s proto zeptat, zda si mysledte, že by se s tedmto proble9mem dalo něco dělat. Akupunktura, nebo Naše le9čitelka ne1m řekla, že me1 syn porušene9 nějake9 nervy nad krčned pe1teřed, ktere9 ovle1dajed automaticke9 povely mozku. Měly by podle ned zabrat aminokyseliny jako nějakfd doplněk vfdživy. Byla bych Ve1m vděčne1 za radu, či ne1zor. Předem moc děkuji za odpověď.Zůste1ve1m s pozdravem Leona Davidove1 email

Připojte váš příspěvek!

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.